strona główna kontakt

Ważne telefony:

Sekretariat kliniki
0-91 425 35 31

Lekarz dyżurny
0-91 425 35 38

Dyżurka pielęgniarek
0-91 425 35 34

Poradnia Ortopedii Dziecięcej
0-91 425 34 20

Rejestracja do poradni
0-91 425 34 08

Gabinet Ortopedyczny
prof. dr hab. n.med.
Maciej Kołban
 

 

Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej jest jedyną tego typu placówką w województwie zachodniopomorskim. Od 1966 roku odbywa się tu kompleksowe leczenie pacjentów w wieku rozwojowym ze schorzeniami ortopedycznymi i skutkami urazów narządu ruchu. Wcześniej placówka nasza znajdowała się w SSPZOZ przy ulicy Wojciecha.
Od 1 stycznia 2005 roku kontynuuje działalność dydaktyczną i leczniczą w SPSK nr 1.

Klinika ma szerokie możliwości diagnostyki tych schorzeń łącznie z badaniem rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej czy badań scyntygraficznych. Wykonywane są również badania ultrasonograficzne.

W Klinice Ortopedii Dziecięcej wykonuje się wszystkie dostępne procedury operacyjne mające zastosowanie w schorzeniach ortopedycznych i urazowych u dzieci. W ciągu roku leczonych jest operacyjnie około 1000 pacjentów. W szczególności jest to:

 • operacyjna korekcja wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu (stopy końsko-szpotawe, płasko-koślawe, dysplazja stawów biodrowych),
 • rekonstrukcje stawów po przebytych procesach zapalnych,
 • egalizacja nierówności kończyn,
 • plastyka zniekształceń klatki piersiowej,
 • diagnostyka i leczenie jałowych martwic (ch.Perthesa),
 • diagnostyka i leczenie zachowawcze i operacyjne bocznych skrzywień kręgosłupa (skoliozy) - metodą trójpłaszczyznowej korekcji z dostępu przedniego i tylnego,
 • korekcja przykurczów i zaburzeń zborności stawów w niedowładach spastycznych i wiotkich,
 • operacyjna korekcja zaburzeń osi kończyn po urazach,
 • diagnostyka i leczenie młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej,
 • diagnostyka uszkodzonych struktur stawów kolanowych i barkowych - metodą artroskopową łącznie z rekonstrukcją i przeszczepianiem więzadeł,
 • leczenie operacyjne przykurczów stawów i skrzywień kręgosłupa u dzieci
  w przebiegu schorzeń neuromięśniowych.

W Klinice pracuje doświadczony zespół lekarski i pielęgniarski, w skład którego wchodzi również lekarz specjalista rehabilitacji i rehabilitant.

Placówka dysponuje salą pooperacyjną wyposażoną w sprzęt monitorujący funkcje życiowe, gdzie pacjenci po zabiegach operacyjnych znajdują się pod ciągłą opieką wykwalifikowanego personelu.

Przypadki nagłe przyjmowane są w trakcie pełnionych przez Klinikę całodobowych dyżurów. Zespół lekarski Kliniki przyjmuje też pacjentów codziennie w dwóch Przychodniach Ortopedii Dziecięcej znajdujących się również w tym szpitalu. (Rejestracja do Poradni-telefoniczna (091) 425 34 08 ze skierowaniem od lekarza POZ).

 

 
IFG Design
strona główna katedra i klinika poradnia efekty leczenia kontakt